30 Minutes with Arthur Sahakyan -Sahak Mikaelyan

30 Minutes, AMGA TV, Politics, US, World

What happened in Las Vegas on October 1st? Unanswered questions, growing suspicions and conspiracy theories around the terror act. The guest of the show Sahak Mikaelian thinks that the secret services are behind the terror.

Ի՞նչ տեղի ունեցավ Լաս Վեգասում հոկտեմբերի 1-ին։ Չպարզաբանված հարցեր, կասկածների ավելացող շղթա եւ դավադրության տեսություններ ահաբեկչության շուրջ։ Իմ այսօրվա հյուրը՝ Սահակ Միքայելյանը կարծում է, որ այս ահաբեկչությունը կազմակերպել են են գաղտնի ծառայությունները։

Products You May Like

Articles You May Like

Second Mobile Operator Will Appear in Artsakh in 2020
Azerbaijan’s Implicit Aggression: What Has Khachaturov Prevented?
Two new postage stamps dedicated to the theme “Flora and Fauna. Flora and Fauna of Armenia”
One new postage stamp dedicated to the 100th anniversary of the first postage stamp of Armenia
Lavrov’s Unexpected Expectations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *