Day: November 1, 2017

Թուրքագետ Ասատուր Կոստանյանը խոսում է ժամանակակից Ադրբեջանակ եւ թուրքական լոբբիստական կառույցների գործունեության մասին եւ քննադատում հայաստանյան իշխանությունների արտաքին քաղաքական պայքարում տանուլ տալու համար։ Asadour Kostanyan talks about modern Turkish and Azerbaijani lobbists actions against Armenia. He also blames Armenian officials for not being able to defend the the country and it’s people.
0 Comments
LOS ANGELES (Reuters) – Six women have accused “Rush Hour” filmmaker Brett Ratner of sexual harassment or misconduct, according to a report in the Los Angeles Times on Wednesday, in a widening scandal over alleged sexual misdeeds in Hollywood’s entertainment industry. FILE PHOTO: Director Brett Ratner seen at the 89th Academy Awards, Oscars Vanity Fair
0 Comments
LONDON (Reuters) – British defense minister Michael Fallon resigned from his position on Wednesday saying he accepted his conduct in the past had fallen below high standards. Britain’s Secretary of State for Defence Sir Michael Fallon addresses the Conservative Party conference in Manchester, October 3, 2017. REUTERS/Hannah McKay Fallon was named in an a newspaper
0 Comments