Robert Davidian -30 Minutes with Arthur Sahakyan

30 Minutes with Arthur Sahakyan
30 Minutes, AMGA TV, Armenia, Politics, US

Վիդեոլրագրող, վավերագրական ֆիլմերի պրոդյուսոր եւ ակտիվիստ Ռոբերտ Դավիդյանը խոսում է Հայաստանում քաղբանտարկյալների մասին։ Ըստ Նրա՝ երկրում նման գործիչների թիվը 70-ից ավելի է։
Documentary producer, video journalist and activist Robert Davidian is talking about political prisoners in Armenia. He Thinks there are more than 70 political prisoners in the country.

Products You May Like

Articles You May Like

Paris zoo unveils the "blob", an organism with no brain but 720 sexes
Events Dedicated to Komitas’ 150th Anniversary: “Aurora” Forum was Summed up in Tatev
Aliyev Alerts Estrangement of Nakhijevan
Leak of Tailings into River Voghji was Covered up
China's next commercial rockets to make test flights in 2020, 2021: Xinhua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *