Հաjաստանն իշխում են Շյուստրիները. Հարցազրույց` Փիլիսոփա Ռուբեն Անգալադյանի Հետ

30 Minutes, AMGA TV, Armenia, Politics
Գրող, հրապարակախոս եւ փիլիսոփա Ռուբեն Անգալադյանի հետ զրուցում ենք հայ ազգի ինքնագիտակցության, նրա ճակատագրի, բնավորության, կամքի, աշխարհայացքային մտածողության, հոգեբանության շուրջ։ Ըստ նրա՝ Հայկական պետականության բարդագույն պատմությունը և ազգի բարդագույն էթնոգենեզը գրեթե հազարամյակների ընթացքում նպաստավոր հող ստեղծեցին մարդու այնպիսի տեսակի ի հայտ գալու համար, որը դարձավ միջին վիճակագրական հայի կերպարը: Անգալադյանն այդ կերպարը բնորոշում է որպես «ինքն իրեն ապավինող» կամ «միջակացված-ունիվերսալ» մարդ: Շատ դարեր անց ժողովուրդը նրան դիպուկ բառով կանվանի «ճարպիկ» կամ շյուստրի: Անգալադյանը կարծում է, որ հենց այդ շյուստրիներն են տնօրինում այսօրվա հայ հասարակության ճակատագիրը, նրանք մի կողմից՛ թույլ չեն տալիս, որ մեռնի ազգը, բայց հենց նրա՛նք էլ կասեցնում են ազգի ու պետության զարգացումը:

Products You May Like

Articles You May Like

Deep-sea microbe sheds light on primordial evolutionary milestone
Former Director of National Security Shot Dead
'Dancing dragon' shows feathers grew differently on dinosaurs and birds
SpaceX says 'picture perfect' test paves way for human mission
The Armenian Communities Department of the Calouste Gulbenkian Foundation allocates 170,000 USD to Armenian Schools in Lebanon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *