Day: April 8, 2019

«Նախկինում այս փոփոխությունն արվել էր, որպեսզի կարողանան հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց համար, այսինքն՝ նախագահ, վարչապետ, ԱԺ նախագահ, կատարվող ծախսերը թաքցնել։ Չգիտեմ՝ ժամանակին Սերժ Սարգսյանը ինչ պլաններ ուներ, բայց այս օրենքը ընդունվեց այդ նպատակով՝ թաքցնելու նրանց կատարած ծախսերը։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ դրա անհրաժեշտությունն այլևս չկա և կարող են այդ բոլոր ծախսերը լինել թափանցիկ»,-«Առաջին
0 Comments
MINNEAPOLIS – A first-time college basketball national champion will emerge when Texas Tech and Virginia square off Monday in the NCAA Tournament national championship game. For two teams unfamiliar with this stage, the idea of cutting down the nets at U.S. Bank Stadium is becoming more than a dreamscape. “Why not us?” Texas Tech coach
0 Comments
Austrian great composer Gustav Mahler’s 9th Symphony was performed in Armenia after a break of several decades. This exclusive opportunity was provided by the Armenian State Symphony Orchestra led by conductor Sergey Smbatyan. Mahler’s last 9th Symphony sounded in Aram Khachaturian Concert Hall 110 years after the creation of the masterpiece. The chock full concert
0 Comments