Nikol Pashinyan on Behavior of Russian TV Channels

Armenia


Prime Minister Nikol Pashinyan commented on allegations against him on political persecution by the Russian public TV channels. These TV channels particularly refer to the case of the second president of Armenia Robert Kocharyan.

In answer to the question that he says the relations with Russia are normal but in fact such propaganda is carried out by the Russian TV channels, Pashinyan said: “I think normal relations means that the relations are normal but the Russian TV channels make allegations about something. I can say that the Russian media are free like the Armenian media are free. Though there are opinions now that the foreign media should not be as free in Armenia as the Armenian media. I think that every country, every TV channel, including broadcasters, must be aware that if we are broadcast in the territory of another country, it supposes an extent of correctness that must be observed.”

In answer to the question whether it is possible to limit the broadcasting of the Russian public TV channels in Armenia, Nikol Pashinyan said: “No, I think that the Russian TV companies will take this issue into consideration and will draw conclusions. But nobody is limiting anyone’s right to expression. There are such views in Armenia too, I think the case will go to court, and the international community will have a chance to observe.”Source link

Products You May Like

Articles You May Like

Գերմանական քաղաքը վճարելու է ապացուցելու համար, որ այն գոյություն չունի
Space telescope offers rare glimpse of Earth-sized rocky exoplanet
Ինչ հիվանդությունների մասին կարող է վկայել բերանում դառնության զգացումը
Գերանդիով սպանել է համագյուղացուն (տեսանյութ)
Սերժ Սարգսյանը կփրկի՞ Նիկոլ Փաշինյանին

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *