Demarche by Government of Artsakh: What’s Happening?

Armenia


The president and the ex-president of Artsakh Bako Sahakyan and Arkady Ghukasyan, the latter also used to be Serzh Sargsyan’s special envoy, have urged the Prosecutor General of Armenia to release Robert Kocharyan, recommending that he will attend the court sittings. Bako Sahakyan and Arkady Ghukasyan refer to the Victory Day and the importance of national unity.

Those are well-known, even worn references from the toolkit of the former ruling system. When the former and current presidents of Artsakh again use the same tool, it means that they have no other tools.

At the same time, danger is another issue. Artsakh is “regularly” declared a “counterrevolution hotbed”, considering several statements by the authorities of Artsakh “in defense” of several high-ranking officials of the former system.

For example, Bako Sahakyan and Arkady Ghukasyan have poured oil to the fire, allowing different circles to reiterate that Artsakh is a “counterrevolution hotbed”. And these statements produce a small but specific impact on public moods, leading to undesirable metastases. Although, of course, the public in Artsakh is the first to be dissatisfied with this kind of statements.

Moreover, such messages are evidence to how hopeless the former system is, which should be a signal to the publics in Armenia and Artsakh to take them easy.

Moreover, the message is not addressed to the public, the authors of the message know this.

The messages are episodes of a process of settling accounts among the former system, and in this sense it is notable that the message is published after Serzh Sargsyan’s office states that he is leaving for Artsakh for the Victory Day. Sargsyan has visited Artsakh several times since his resignation but this is the first time his visit is announced officially and in advance.

And now this is followed by the message by Bako Sahakyan and Arkady Ghukasyan without Serzh Sargsyan. Serzh Sargsyan has not joined them. Why? Because he is not an ex-president of Artsakh unlike Robert Kocharyan or, vice versa, the message is the demarche of the current and former presidents of Artsakh against Serzh Sargsyan’s visit?

Or maybe Sargsyan has declared his visit in advance and thereby provoked such a message? After all, why is the message by Sahakyan and Ghukasyan published two days prior to the Victory Day, not earlier when there would be time to think about it? Evidence to this is that the problem is part of the relationships within the former ruling system. Moreover, currently these relationships are focused on the competition or fight in the process of the upcoming presidential and parliamentary election in Artsakh.

And here it is notable that the 2015 parliamentary election in Artsakh ended in intensive discussions of the same people, and again close to the Victory Day, when Robert Kocharyan and Arkady Ghukasyan, Serzh Sargsyan’s special envoy, arrived in Stepanakert, while Serzh Sargsyan was in Moscow for the military parade.

After several weeks of discussions, the distribution of seats in parliament and the government was finalized. Then the constitutional amendments to transform Artsakh from a presidential to a parliamentary state was put forth which was quickly withdrawn from the agenda after the April war, and the amendments to the Constitution of Artsakh established a “super-presidential” system along with the establishment of a “super-prime ministerial” system in Armenia.

Ahead of the process of forming a new government in Artsakh Serzh Sargsyan leaves for Artsakh, and Bako Sahakyan and Arkady Ghukasyan greet him with a demarche reminding about Robert Kocharyan, hinting at the inequality of forces or positions. What is Serzh Sargsyan going to tell them in Artsakh that they hint at inequality?

Photo by PanarmenianSource link

Products You May Like

Articles You May Like

«Հոլիվուդյան դահիճը» մեղավոր է ճանաչվել երկու սպանությունների մեջ
Բանակում կատարված սպանությունների գործերով որոշ ցմահ դատապարտյալների հարցը հրատապ պիտի քննարկվի. Զոհրաբյան
Նահատակ ու անձնազոհ նախագահը
Բարձր տեխնոլոգիան և համացանցը այսօր քանդում են ընտանիքը. Տիգրան Ձիթողցյան (տեսանյութ)
Թրամփի խորհրդականը հաստատել է Գրենլանդիան գնելու ծրագիրը

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *