Supreme Judicial Council’s Statement on Prime Minister’s Call

Armenia


he Supreme Judicial Council called an extraordinary meeting on May 19, at 9:30 pm and discussed the situation relating to courts. The Council recorded that earlier a consultation on the issues of judicial reforms was appointed with the Prime Minister of Armenia on May 20, at 12 pm. Considering the reaffirmation of the mentioned meeting and the participation of the chair of the Supreme Judicial Council, the Council concludes to:

  1. Express a holistic position on the current situation during the session called after the consultation;
  2. Considering the disruption of the regular activity of courts unacceptable, the court calls on judges and all the employees of the judicial power to be extremely reserved, to stay within the legal framework.Source link

Products You May Like

Articles You May Like

Սեպտեմբերի 16-ին Երևանում և մարզերում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ կլինեն
Քիմը խոստովանել է, որ դժվար է իր համար մայր լինելը (լուսանկարներ)
WSJ-ն բացատրել է Ռուսաստանից ԱՄՆ գործակալին դուրս բերելու վերաբերյալ արտահոսքը
Ինչպես հեքիաթում. «Հմայվածների» աստղ Հոլի Մարի Քոմբսը ցուցադրել է հարսանեկան առաջին լուսանկարները (լուսանկարներ)
Armenia Makes Symmetrical Step in Answer to Obvious Discrimination by Russia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *