11.7% increase in passenger flow, as compared to May 2018

Armenia


In May of the current year the two airports of the Republic of Armenia served 243 016 people in total, thus exceeding the indicator of the same month of 2018 by 11.7%.

As compared to May 2018, a 13.7% increase in passenger flow was observed at “Zvartnots” International Airport of Yerevan in the 5th month of 2019. In May 2019 Zvartnots served 229 974 passengers against 202 289 of the past May.

As for Shirak Airport of Gyumri, this May it served 13 042 passengers, while this indicator was 15 325 in May 2018. Thus there has been a decrease of 14.9 %.

Number of passengers in  March 2018 Number of passengers in March 2019 Difference in %s
Zvartnots 202 289 229 974 13.7%
Shirak 15 325 13 042 -14.9%
TOTAL 217 614 243 016 11.7%

Since the beginning of the year passenger flow at the two airports of Armenia has been 1 038 617 people, which exceeds the indicator of the same period of the previous year by 8.7 %.

In January-May 2019, at Zvartnots and Shirak airports there has also been recorded an increase of 1.2 % in the number of takeoff-landings, ascompared to the same period of the previous year.

 “Armenia” International Airports” CJSCSource link

Products You May Like

Articles You May Like

Թրամփի խորհրդականը հաստատել է Գրենլանդիան գնելու ծրագիրը
Space telescope offers rare glimpse of Earth-sized rocky exoplanet
NASA chief announces Alabama facility as moon spacecraft headquarters
Ջերմուկի և հարակից բնակավայրերի բնակիչների բաց նամակը Նիկոլ Փաշինյանին
Գերանդիով սպանել է համագյուղացուն (տեսանյութ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *