Reputation of CSTO Betters Thanks to Armenia’s Actions

Armenia


In a press briefing at the parliament the deputy minister of foreign affairs Shavarsh Kocharyan commented on the process of recalling Yuri Khachaturov from the position of CSTO Secretary General and the question whether this does not affect the reputation of Armenia negatively.

“If we look at it from the point of view of the interest of the organization, then the organization won. If everyone realized that there is a legislative gap which allows for different interpretations in such cases. And we were able to have the drafts put in place to ensure such situations are ruled out in the future in similar cases. God forbid something may happen to the secretary general. It turns out that the documents are written so as to allow different interpretations. Now this is eliminated. The second issue that we put forth is the lack of certainty, different interpretations but while the term of our nominee goes on, no other country can be secretary general. And we have achieved this,” Shavarsh Kocharyan said. According to him, if the reputation of CSTO is bettering, in other words uncertainty ends, the reputation of Armenia also betters automatically.Source link

Products You May Like

Articles You May Like

Who calls the tunes in space? Brad Pitt asks NASA astronaut
Հաշվարկվել է Եվրոպայում նավթի պաշարները
Կորած շունը տարիներ շարունակ սպասել է տիրոջը ճամփեզրին՝ մինչև որ գտել է նրան
Tensions in Neighborhood: What Should Yerevan Expect?
Սեպտեմբերի 16-ին Երևանում և մարզերում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ կլինեն

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *