Day: October 3, 2019

WASHINGTON (Reuters) – A winged beast dubbed the “iron dragon” soared above Australia during the age of dinosaurs, hunting fish in rivers and lakes, according to scientists who found that continent’s most complete fossil representing the flying reptiles called pterosaurs. An artist’s rendition of the Australian Cretaceous Period pterosaur Ferrodraco lentoni is seen in this
0 Comments
Ծխողների շրջանում հեղինակության աճի հետ մեկտեղ մեծանում է ուշադրությունն IQOS-ի հանդեպ գիտնականների, բժիշկների և զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից: Հետաքրքրության հետ մեկտեղ՝ առաջանում են հարցեր: Հենց սարքի մասին բավականին շատ տեղեկություններ են հասանելի՝ թե՛ հենց արտադրող ընկերության, և թե՛ բազմաթիվ հետազոտությունների և անկախ աղբյուրների կողմից: Այնուամենայնիվ, Heets գլանակների մասին տեղեկությունները քիչ են: Ինչի՞ց են դրանք պատրաստված: Թութու՞ն
0 Comments
The Human Rights Ombudsman of the Republic of Artsakh Artak Beglaryan, on October 1-2, had a number of meetings with some high-ranked officials of the Council of Europe in Strasbourg. He presented the situation of human rights protection in Artsakh, as well as, the issues and challenges derived from the conflict and unrecognized status. Beglaryan
0 Comments
The chair of the Constitutional Court Hrair Tovmasyan has refused to attend the discussion in parliament on the termination of his office. Tovmasyan has announced that this initiative of My Step Alliance has a clear political motive hence it is meaningless to attend the discussion of the solicitation. My Step Alliance has initiated a solicitation
0 Comments